Zračni transport

Priprema i pakiranje roba u zračnom transportu

Nudimo kompletnu uslugu pripreme i pakiranja svih klasa opasnih roba:

 

Savjetovanje

Pregled Sigurnosno tehničkih listova

Indentifikacija

Klasifikacija

Preuzimanje pošiljaka

Pakiranje robe u certificiranu UN ambalažu

Obilježavanje I označavanje listicama opasnosti

U suradnji sa ovlaštenom tvrtkom organiziramo mjerenje brzine doze radioaktivnog izvora

Izrada dokumentacije IATA-Dangerous goods declaration

Kao coordinator preuzimamo odgovornost za necertificirane pošiljatelje I otpremnike

Dostava gotovih pošiljaka na zračnu luku Zagreb

logo

Dangerous goods logistics d.o.o.
Industrijska 7
10412 Donja Lomnica
Croatia

Pratite nas