Pomorski trasnport

Priprema i pakiranje roba u pomorskom transportu

Pakiranje robe

Izrada Multimodal dangerous goods isprava za prijevoz opasnih roba u pomorskom transport

Obilježavanje koleta i kontejnera listicama opasnosti

Osiguranje tereta unutar kontejnera

logo

Dangerous goods logistics d.o.o.
Industrijska 7
10412 Donja Lomnica
Croatia

Pratite nas